סטטוס: התקבל היתר בנייה
כתובת: רח' בועז 13 רמת גן 
יחידות דיור:  17
יזם: קבוצת בן צור
Back to Top