סטטוס: בביצוע
כתובת: רח' בועז 13 רמת גן 
יחידות דיור:  17
יזם: קבוצת בן צור
אדריכל אחראי: ענאד חמאדה
Back to Top