סטטוס: תכנון
בשיתוף פעולה עם ויקטור אבקסיס אדריכלים (תב"ע)
 יזם: מטרופוליס + שלי אפשטיין השקעות
Back to Top